DIAGNOSTYKA VOLLA

Metoda Volla przeszła badania kliniczne oraz próbę czasu i nadal z powodzeniem rozwija się dzięki wysiłkom mnóstwa specjalistów na całym świecie. Według danych WHO metoda ta jest uznana i stosowana przez lekarzy we wszystkich krajach rozwiniętych.

Opiera się na pomiarach przewodnictwa elektrycznego w określonych punktach biologicznie aktywnych (PBA). Punkty te znane były od tysięcy lat i wykorzystywano je w akupunkturze. Zasada polega na tym, że w skórze człowieka przebiegają kanały energetyczne – meridiany, wzdłuż których znajdują się miejsca odpowiadające poszczególnym narządom. Akupunktura pobudza je i w ten sposób oddziałuje na odpowiednie organy.

Metoda Volla działa według odwrotnego algorytmu, gdyż starając się nie pobudzać punktu biologicznie aktywnego, pobiera z niego dane dotyczące przewodnictwa i oporu elektrycznego, ustalając w ten sposób stan powiązanego z punktem narządu.

Tym, co odróżnia metodę Volla od innych tego typu metod, jest fakt, że pomiary są dokonywane nie tylko na dwunastu kanałach głównych znanych w tradycyjnej medycynie chińskiej, ale również na kanałach odkrytych przez samego Volla. Według tych wskazań można ocenić, które narządy są zaburzone pod względem adaptacji lub są zaangażowane w proces patologiczny, również na wczesnym, przedklinicznym etapie rozwoju choroby, gdyż każdej zmianie patologicznej zawsze towarzyszy zaburzenie przewodnictwa w określonym punkcie biologicznie aktywnym. Analizując wskazania przewodnictwa, można też obiektywnie ocenić praktycznie każdy rodzaj terapii.

Łatwo można określić niedobór w organizmie poszczególnych mikroelementów, występowanie pasożytów, grzybów itp. Można dokonać indywidualnego doboru wszelkich środków homeopatycznych i alopatycznych oraz ich dawek. Udaje się wykryć obciążenie przez czynniki elektromagnetyczne, radioaktywne, geopatyczne, fizyczne, chemiczne i infekcyjne. W ramach terapii metodą Volla można dokonać indywidualnego doboru środków leczniczych, leczyć kopiami informacyjnymi preparatów, wykonywać leczenie impulsami o niskiej częstotliwości (biorezonans egzogenny), wykonywać terapię BRT.

W naszej terminologii nie występują pojęcia „choroba” czy „leczenie”.
Nasze wyniki testów/badań EAV to nie są diagnozy w rozumieniu medycyny akademickiej.
Terapie polegają na mobilizowaniu organizmu do powrotu do zdrowia.

Badanie wykonuje lek.med. Renata Kostyra

Cena:
90 min. – 250 zł

RENATA KOSTYRA

Lekarz medycy. Ma certyfikaty w zakresie terapii homeopatycznej. Ukończyła kursy terapii według zasad medycyny chińskiej oraz według prawa pięciu elementów.