MEDYCYNA INFORMACYJNA

Wszystko jest energią informacyjną (świadomości) o odpowiedniej wibracji.
Z energii informacyjno-wibracyjnej na najgłębszym poziomie składa się materia, a więc również człowiek i wszystko, co go otacza.
Wszystkie choroby są psychosomatyczne. Choroba jest wynikiem energii informacyjno-wibracyjnej przesyłanej z umysłu do ciała. Tak twierdzą naukowcy. Dlatego od kilkudziesięciu lat rozwija się nowe podejście do leczenia czy uzdrawiania ludzi z chorób i dolegliwości.

Medycyna informacyjna traktuje człowieka jako jedność umysłu, ciała i duszy. Zakłada, że przez zmianę wysyłanej wibracji energii każdy może wpłynąć na zmianę zdrowia, samopoczucia oraz na zdarzenia w swoim życiu.

THETA HEALING

Theta Healing jest metodą, dzięki której można wprowadzić natychmiastowe zmiany w życiu. To potężny system, który umożliwia zmiany w każdej sferze życia. Więcej

VEGA TEST

Metoda daje możliwość postawienia bardzo dokładnej i szybkiej diagnozy, pozwala wykryć nawet te zaburzenia, które pozostają nieuchwytne dla standardowych, Więcej

DIAGNOSTYKA VOLLA

Według danych WHO metoda ta jest uznana i stosowana przez lekarzy we wszystkich krajach rozwiniętych. Metoda Volla przeszła badania kliniczne oraz próbę czasu i nadal z powodzeniem rozwija się dzięki wysiłkom mnóstwa specjalistów na całym świecie. Więcej

TERAPIA SUBTELNYCH STRUKTUR DUCHOWYCH

Terapia opiera się na metodzie SRT (Spiritual Response Therapy )stworzonej przez Roberta E. Detzlera, amerykańskiego terapeutę i autora książek: „Ścieżka wolności”, „Restrukturyzacja duszy”, „Uzdrawianie duchowe”. Więcej