MEDYCYNA INFORMACYJNA

Wszystko jest energią informacyjną (świadomości) o odpowiedniej wibracji.
Z energii informacyjno-wibracyjnej na najgłębszym poziomie składa się materia, a więc również człowiek i wszystko, co go otacza.
Wszystkie choroby są psychosomatyczne. Choroba jest wynikiem energii informacyjno-wibracyjnej przesyłanej z umysłu do ciała. Tak twierdzą naukowcy. Dlatego od kilkudziesięciu lat rozwija się nowe podejście do leczenia czy uzdrawiania ludzi z chorób i dolegliwości.

Medycyna informacyjna traktuje człowieka jako jedność umysłu, ciała i duszy. Zakłada, że przez zmianę wysyłanej wibracji energii każdy może wpłynąć na zmianę zdrowia, samopoczucia oraz na zdarzenia w swoim życiu.

THETA HEALING

Theta Healing jest metodą, dzięki której można wprowadzić natychmiastowe zmiany w życiu. To potężny system, który umożliwia zmiany w każdej sferze życia. Więcej

VEGA TEST

Metoda daje możliwość postawienia bardzo dokładnej i szybkiej diagnozy, pozwala wykryć nawet te zaburzenia, które pozostają nieuchwytne dla standardowych, Więcej

DIAGNOSTYKA VOLLA

Według danych WHO metoda ta jest uznana i stosowana przez lekarzy we wszystkich krajach rozwiniętych. Metoda Volla przeszła badania kliniczne oraz próbę czasu i nadal z powodzeniem rozwija się dzięki wysiłkom mnóstwa specjalistów na całym świecie. Więcej