UZDRAWIANIE STRUKTUR DUCHOWYCH

Uzdrawianie Struktur Duchowych
Autorskie podejście obejmujące człowieka i jego duszę jako całość.
Główne motto:
„Pamięć jest skrybą duszy” (Arystoteles).
Terapia opiera się głównie na metodzie SRT (Spiritual Response Therapy) stworzonej przez Roberta E. Detzlera,
amerykańskiego terapeutę i autora książek: „Ścieżka wolności”, „Restrukturyzacja duszy”, „Uzdrawianie duchowe”,
stosowanej przeze mnie od 10 lat i bardzo skutecznej.
Łączę ją z nabytą empiryczną wiedzą psychologiczną, w której główną rolę odgrywa dorobek Petera A. Levine ” Trauma
i pamięć” ; „Uwolnić się od bólu” , także O. Carl Simonton i Stephanie Matthews-Simonton „Triumf życia-możesz mieć
przewagę nad rakiem”,  oraz ks. Kazimierza Popielskiego i Piotra Mamcarza „Trauma egzystencjalna a wartości”

Uzdrawianie Struktur Duchowych

 • nie wymaga przywoływania traumatycznych wspomnień i ponownego ich przeżywania,
 • nie wprowadza w odmienne stany świadomości,
 • nie wyklucza świadomej pracy nad sobą, ale przynosi takie same efekty, gdy świadoma praca nad sobą nie jest
  możliwa (np. ciężka choroba lub ograniczenia duszy są tak duże, że człowiekowi „nie chce się chcieć”),
 • działa na osoby oczyszczane i jednocześnie na otoczenie tej osoby (łącznie z bliskimi).

Terapia ma bardzo szerokie zastosowanie:

 • w naturalny sposób kształci naszą świadomość połączenia z duszą i świadomość własnych możliwości,
 • uwalnia od dyskomfortowych myśli i emocji,
 • pomaga zyskać wolność myślenia i wyboru drogi życiowej,
 • uwalnia od traum (nie tylko przeżytych osobiście, ale też tych, wbudowanych nam nawet długo przed naszym
  urodzeniem, czyli określonych w psychologii tzw. „efektów kohorty”),
 • uwalnia od wbudowanych w nas przekonań.

Ponadto jest pomocna w:

 • uzdrawianiu chorób fizycznych,
 • uzdrawianiu chorób emocjonalno-mentalnych,
 • problemach w związkach,
 • uzdrawianiu wzorców uzależnień, np. uzależnienie od partnera,
 • obciążeniach rodzinnych,
 • usuwaniu blokad kariery, finansowych etc.,
 • w przypadku problemów lękowych, obsesji, fobii etc.,
 • rozwiązywaniu problemów życia codziennego,
 • sprawach trudnych i wstydliwych.

Terapię wykonuje Barbara Frelik
Cena: 250,-PLN / 1,5 h.

BARBARA FRELIK

Psycholog medyczny (kontynuacja nauki),
Edukator profilaktyki uzależnień (uprawnienia),
Psychoprofilaktyk terapii uzależnień ( w trakcie certyfikacji),
Doświadczony bioenergoterapeuta (nr. uprawnień 2015),
Certyfikowana biomasażystka metodą ojca Klimuszki,
Praktyk metody Silva Mind
Pasjonatka i praktyk uzdrawiania duchowego (metody autorskie oparte na wieloletnim doświadczeniu w
pracy metodą SRT i obecnie badanych nowych kierunków psychologii podążających w stronę metapoznania).”